БЛОГ

откриване на скити течове с термокамера и ремонт

ПОЛЗИТЕ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА СКРИТИ ВИК ТЕЧОВЕ С ТЕРМОКАМЕРА

В съвременния свят технологичните иновации се превръщат във все по-важен инструмент за откриване и решаване на проблеми. Подобна такава иновации е използването на термокамери за откриване на скрити ВиК (водопроводни и канализационни) течове. Тази техника се оказва от съществено значение за собствениците на имоти и специалистите в областта на...

КАКВО Е ТЕРМОКАМЕРА И КАК РАБОТИ

Термокамерата е устройство, което улавя и създава изображения на обекти чрез засичане на тяхното инфрачервено лъчение, процес известен като термично изображение. Тези камери показват температурата на обектите. Развитието на основната технология зад термовизионните камери е започнало във военната сфера, но идеята за термалните камери датира още от 1960 г.,...